SHAYKH ABDAL HAKIM MURAD (Can Liberalism Tolerate Islam? Part 1- Norway

SHAYKH ABDAL HAKIM MURAD (Can Liberalism Tolerate Islam? Part 1- Norway video / mp4 / 3gp / wmv / flv / avi


Arrangør: IRN (Islamsk råd Norge), KiR (Kunnskapsbrønnen i Rabita), Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank), MSS (Muslimsk studentsamfunn), Ung Muslim.

The duration of this "SHAYKH ABDAL HAKIM MURAD (Can Liberalism Tolerate Islam? Part 1- Norway" video is 07:22